Intranet (SharePoint)

Organisaatio voi viestiä, ohjeistaa, kysellä ja prosessoida useita erilaisia toimintoja yhdessä paikassa.

Business example of Power Apps